Avgifter för 2023 

Medlemsavgift 500 kr
Inträdesavgift, ny medlem 5000 kr (inkl. deponering för arbete och medlemsavgift år 1)
Deponering för arbete (10 timmar) 950 kr
Bryggplats sommar 250 klr per 0,5 meter båtplatsbredd
Vinterplats
båtar kortare än 6 m 200 kr per 0,5 meter båtbredd
båtar längre än 6 m 200 kr per 0,5 meter + 1800 kr (inkluderar sjösättning, upptagning)
båtar 6–10 ton 200 kr per 0,5 meter båtbredd + 3000 kr (inkluderar sjösättning, upptagning)

Övriga avgifter för nycklar, el etc tillkommer.