Avgifter för 2022 

Medlemsavgift 400 kr
Inträdesavgift, ny medlem 5000 kr (inkl. deponering för arbete och medlemsavgift år 1)
Deponering för arbete (10 timmar) 800 kr
Bryggplats sommar 50 kr/dm båtplatsbredd
Vinterplats
båtar kortare än 6 m 40 kr/dm båtbredd
båtar längre än 6 m 40 kr/dm båtbredd + 1800 kr (inkluderar sjösättning, upptagning)
båtar 6–10 ton 40 kr/dm båtbredd + 3000 kr (inkluderar sjösättning, upptagning)

Övriga avgifter för nycklar, el etc tillkommer.