Enligt nya EU direktiv för behandling av persondata, dataskyddsförordningen -  GDPR (General Data Protection Regulation) , måste alla som använder persondata följa dessa. Detta gäller för insamling av data, behandling och borttagning. 

Ösmo båtklubb upprätthåller ett register över sina medlemmar för att kunna bedriva vår verksamhet. De uppgifterna redovisar vi här på hemsidan. Rättning av dessa kan ske om en medlem meddelar så. Uppgifterna används för register av bryggplatser, vinterplatser, nycklar, elmätare och åtkomst till grindar. Persondata används för fakturering av avgifter, sprida information via post, e-post och hemsida samt upprätthålla listor för sjösättning och upptagning. 

Ett medlemskap i Ösmo båtklubb innebär ett automatiskt medlemskap i Båtunionen, se www.batunionen.se som tillhandahåller administrativa verktyg för medlemsregister. Adressuppgifter kan uppdateras av Båtunionen via SPAR ( Statens person adress uppgifter).

Medlemskap i Båtunionen innebär att man även får prenumeration av tidningen Båtliv. Båtliv kan avbeställas om medlem så önskar.

Den medlem som önskar se vilka uppgifter som finns lagrade kan via vår hemsida www.osmobk.se logga in och se dem under fliken Min profil.

Någon annan bearbetning av personuppgifter sker inte och uppgifterna delas ej med andra men uppgifter kan vara synliga mellan medlemmar t.ex med listor vid sjösättning.

Vid utträde ur klubben kommer persondata att raderas från Båtunionen och klubbens hemsida.

Som medlem i Ösmo båtklubb godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt ovan.

{jumi [libraries/pdf/pdf.php]}

Tack för ditt svar