Avgifter för 2018 

Medlemsavgift 400 kr
Inträdesavgift, ny medlem 5000 kr (inkl. deponering för arbete och medlemsavgift år 1)
Deponering för arbete (10 timmar) 800 kr
Bryggplats sommar 50 kr/dm båtplatsbredd 
Vinterplats 40 kr/dm båtbredd + sjösättning och upptagning. 1800 - 3000 kr beroende på storlek

Övriga avgifter för nycklar, el etc tillkommer.